Ing. Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno

My se sice naštěstí příliš nesoudíme a také disponujeme dostatečnými finančními zdroji. Ale  náklady na soudní řízení mohou být vysoké a pro menší firmu Vaše služba skutečně smysl může mít smysl.