ProcesInvest se mění na ProcesPartner

Od ledna 2016 dochází k několika změnám ve firemní identitě naší společnosti, dovolte nám je nyní v krátkosti představit. Změna první – měníme značkové jméno, a to pro všechny evropské země, ve kterých působíme. Novým jménem se stává ProcesPartner, které podle našeho názoru lépe vystihuje podstatu našich služeb a také přirozeně deklaruje naši firemní filosofii. Z přirozených důvodů dochází také k úpravám firemního loga. Na českém trhu pak začínáme používat zcela nový značkový slogan. Další – velmi viditelnou – součástí našich změnových aktivit je změna grafického designu našeho webu. Snad se Vám s ním bude dobře pracovat.

Vše ostatní – např. sídlo společnosti, kontaktní osoby, složení managementu či šíře služeb – zůstává beze změny. Těšíme se na první či opakovanou spolupráci s Vámi a do nového roku 2016 přejeme společnosti ProcesPartner i firmě Vaší hodně síly, trpělivosti a zdaru.