Stali jsme se partnery projektu Pro Fair Play

Společnost ProcesPartner v rámci svých aktivit společenské odpovědnosti materiálně i odborně podpořila vznik edukativního projektu Česko se soudí.cz. Ten si klade za cíl zvyšovat právní povědomí veřejnosti a pomáhat kultivovat povědomí lidí a firem v České a Slovenské republice o tom, že právo není výsadou vyvolených. Od minulého týdne se tyto naše aktivity staly součástí prestižního projektu Pro Fair Play pro podporu rovných příležitostí. Děkujeme tímto celé redakční radě a všem, kteří nám v těchto aktivitách pomáhali. Více na www.ceskosesoudi.cz.