PROCESINVEST Revue – 1/2015 – Medailonek

JUDr. Petr Chmelíček, LL.M.

* 1977

  • absolvent právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, studijního programu pro zahraniční právníky v německém Regensburgu
  • rigorozní, diplomová, magisterská práce v oboru civilní proces – řízení před soudy v civilních věcech
  • advokátem od r. 2006, praxe v mezinárodních advokátních kancelářích i v zahraničí
  • specializuje se na komerční věci, civilní soudní řízení a mezinárodní, zejm. německy hovořící klientelu
  • soudní tlumočník pro německý jazyk
  • se společností Procesinvest spolupracuje od roku 2009

 

276377Jsem advokátem spolupracujícím se společností Procesinvest, a.s. Tedy nezastupuji klienty Procesinvestu, nýbrž této společnosti poskytuji právní služby v oblastech vyžadujících pomoc „zvenčí“. Zejména se jedná o oponentní posudky, tedy „posudky o posudcích, nebo proti posudkům“ právníků z Procesinvestu. Nejen v právu se někdy hodí vyslechnout si nezaujatý pohled „zvenku“. Oponentní posudky zpracovávám často nejen ohledně otázky, zda má určitý spor naději na úspěch a je tedy vhodný k přijetí k financování, avšak často i ohledně otázek vhodné procesní strategie v průběhu řízení, např. zda v daném případě podat opravný prostředek, jaké subjekty zažalovat, pokud jich připadá v úvahu víc, např. v případě složitějších odpovědnostních vztahů, apod. Často je také zapotřebí posudku ohledně zahraniční právní úpravy, zejm. německé, což mohu, také díky znalosti jazyka, zprostředkovat. V neposlední řadě také interní záležitosti Procesinvestu, tedy třeba styky s akcionáři, případné změny společenské struktury, apod.