Pomáháme

Jsme přesvědčeni, že úspěšné podnikání je závazek. Nejen vůči klientům a vlastním zaměstnancům, ale také vůči třetím osobám a nakonec i celé společnosti. Snažíme se však, aby naše proklamovaná společenská odpovědnost nebyla jen prázdným pojmem, tak jak tomu v mnoha případech bývá.

Financujeme vzdělávací projekt Českosesoudí.cz

Internetový projekt Českosesoudí.cz, jehož hlavním partnerem je společnost ProcesPartner a iniciativa Pro Fair Play, se snaží ukázat veřejnosti, jak předcházet soudnímu sporu a, je-li to nutné, jak se úspěšně soudit o vlastní práva. Boří lidové mýty a nepravdy kolem fungování práva v ČR.

Jsme partnery mezinárodního projektu Pro Fair Play

V rámci projektu Českosesoudí.cz jsme od roku 2016 partnery projektu Pro Fair Play pro podporu rovných příležitostí.

Jsme spolutvůrci projektu Rezavý paragraf

V rámci této anticeny veřejnost hodnotí, které zákony, vyhlášky či nařízení považuje za nejhloupější, nejzbytečnější, škodlivé či jen zbytečné. V minulém ročníku získaly nejvyšší počet negativních nominací tyto nejméně oblíbené zákony: Zákon o zbraních, Zákon o elektronických komunikacích a Zákon o elektronických úkonech a automatizované konverzi dokumentů.

Jsme spoluautory projektu Proces 2017

Tato kampaň si klade za cíl ukázat na základě zkušeností veřejnosti, že soudnictví v České republice funguje dostatečně kvalitně a že domoci se práva je v této zemi možné pro všechny. Odborná porota udělila nejvyšší hodnocení příběhu s pracovním (komisí uděleným) názvem „Smír za 20 minut, kulaté razítko do hodiny“.

Pomáháme studentům – budoucím právníkům

Jsme partnery Spolku českých právníků Všehrd. Součástí naší spolupráce je mimo jiné pomoc při šíření dobrého jména tohoto spolku a také při propagaci skvělé myšlenky, která stála u zrodu tzv. Randovy nadace.

Randova nadace je jednou z nejstarších v České republice. Byla založena roku 1876 v době hospodářské krize prof. Randou s cílem podpořit mladé nadané studenty práv, aby mohli dokončit svá studia. Na tuto historii se snaží v nové podobě navázat i nová Randova nadace, která vznikla dne 23. 8. 2001.

Pomáháme na silnicích

Podporujeme aktivitu Řídím dobře.
Projekt Řídím dobře je soukromá občanská iniciativa, jejímž hlavním záměrem je aktivně přispět ke snižování počtu dopravních nehod aktivním zapojením každého účastníka silničního provozu, především řidičů, chodců, pasažérů a dalších.