PROCESINVEST Revue – 1/2015 – Zajímáte se

Poradna

Zajímalo by mě, zda Vaše společnost působí pouze v ČR? Máme totiž jednu výrobnu na Slovensku, pochází odtamtud koneckonců i moje manželka. Ta má problémy s úhradou faktury za dodaný investiční celek – linku na zpracování tuhého odpadu (výrobna, ne manželka).

Zdravím Vás, naše společnost působí i mimo Českou republiku. A to dokonce nijak okrajově, naopak, na Slovensku má naše společnost vlastního obchodního zástupce. A právní záležitosti jsou řešeny partnerskými advokátními kancelářemi. Naše činnost se však neomezuje pouze na skorodomácí kraje, působíme v rámci takřka celé EU, především v německy hovořících zemích. Pokud tedy máte pohledávku za odběratelem výrobku a uvažujete o financování, prosím zatelefonujte či vyplňte kontaktní údaje do formuláře na naší webové prezentaci a náš pracovník Vás bude kontaktovat.

Můj syn se z rodinné zimní dovolené s dětmi vrátil bohužel s těžkými zraněními, která utrpěl při pádu po sražení jiným lyžařem na sjezdovce. Nejen že se léčí z vážných poranění, ale navíc trpí i jeho profesní život, živí manželku starající se o tři menší děti a výpadek jejich příjmů (je IT vývojářem) je poměrně značný. Co by nám Vaše společnost doporučila?

Předpokládáme, že událost šetří pojišťovna, zřejmě byl úraz šetřen i policií. Neuvádíte také, kdo srážku zavinil, zda je tato osoba známa a jaké jsou její poměry, zda pracuje, má majetek, apod. V zásadě lze však říci, že se jedná o klasický případ povinnosti nahradit škodu. V rozsahu, v jakém by Váš syn nebyl pro takové případy pojištěn, by měl nárok na náhradu škody, třeba ušlého výdělku, po viníkovi srážky. Probíhá-li trestní řízení s viníkem, bude zřejmě v jeho rámci řešen i nárok poškozeného (Vašeho syna). Neprobíhá-li trestní řízení, nebo toto proběhlo, ale Vašemu synovi v něm nebyla náhrada škody přiznána, pak je nutno obrátit se na civilní soud.

Odškodnění podle předpisů platných do r. 2013 byla poměrně nízká (rodinní příslušníci byli v případě smrti člena rodiny odškodňování 240 tisíci korunami) a neodpovídala dnešní ekonomické realitě. S potěšením však musíme konstatovat, že jak nové právní předpisy, tak i jejich chápání soudy však doznávají posunu. Obětem neopatrných spolulyžařů tak bohužel není možno vždy navrátit plné zdraví, avšak jejich osud je alespoň trochu ulehčen v oblasti krytí jejich výdajů.

Mé doporučení tedy zní: zajímejte se o vyšetřování nehody a uplatňujte v něm synovy nároky. Pokud šetření neproběhlo či synovy nároky v něm nebyly uspokojeny, sepište si předběžně, jaká škoda mu byla způsobena a obraťte se nejlépe na advokáta Vaší důvěry (seznam pod www.cak.cz).