PROCESINVEST Revue – 2/2015 – Čaj o páté

Stali jsme se respektovaným partnerem pro vládu…

Dnes jsme pozvali na šálek čaje generální ředitelku Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), paní Evu Svobodovou, MBA.

MDP_porota_Svobodova__portr__t_Jaká je podle Vašeho názoru role a tedy i důležitost stavovských sdružení, asociací a spolků na současném podnikatelském trhu?

Pokud budu hovořit za sebe, tak hlavní role je korektní hájení zájmů podnikatelů a malých a středních podniků (MSP), tzn. firem do 250 zaměstnanců, a to na základě zkušeností z praxe a relevantních analýz. K řadě mediálních či jiných „odborných“ tvrzení chybí tvrdá čísla a tomu se chceme vyhnout. Proto na řadu klíčových témat již od r. 2009 realizujeme unikátní průzkumy o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání, ať už se jedná o export, inovace, financování MSP, politiku zaměstnanosti, korupci nebo třeba rodinné podnikání, začínající podnikatele, ženy v podnikání, řemesla a další. Tyto průzkumy provádí agentura na výzkum trhu a garantem je ČSÚ. Jejich data jsou klíčovými výstupy pro naše komentáře a názory a samozřejmě ohromná studnice zajímavých informací přímo od firem.

Prozradíte své plány coby generální ředitelky Asociace pro letošní rok?

Plánů je hodně, především rozvinout více pět klíčových asociačních projektů – 1) SVOU CESTOU – Young Business pro začínající podnikatele, 2) RODINNÁ FIRMA v otázce nástupnictví a generační výměny, 3) FANDÍME ŘEMESLU – pozvednutí prestiže řemeslných cechů, kvality práce a změny živnostenského zákona, proto jsme také rok 2016 vyhlásili ROKEM ŘEMESEL, 4) PODNIKAVÁ ŽENA – podpora žen vstupujících do podnikání (mimochodem vloni bylo v meziročním srovnání desetinásobně více začínajících žen-podnikatelek než mužů) a v neposlední řadě 5) MALÝ OBCHOD zaměřený na gastro, maloobchod a další segmenty pracující s hotovostí v návaznosti na revoluční změnu připravovanou ze strany Ministerstva financí od 1.1.2016, kterou bude elektronická evidence tržeb. Toto všechno je mimo běžnou agendu asociace, jako je podpora exportu, inovací, financování, dotačních příležitostí, kvality, CSR atd.

Na který úspěch Asociace z poslední doby jste nejvíc pyšná?

Na skutečnost, že jsme se stali respektovaným partnerem pro vládu, parlament a další instituce a subjekty a na to, že se nám hlásí velké množství nových členů a ti staří zůstávají. Největší úkol je jejich důvěru nezklamat. Neděláme všechno, neumíme všechno, ale to, co děláme, se snažíme dělat opravdu dobře. Pyšná jsem také na to, že jsme neuhnuli ze svých názorů a zachovali si i přes velký tlak svou nezávislost a apolitičnost.

Jedním z projektů Vaší Asociace je Podnikavá žena. V čem spatřujete největší hodnotu tohoto projektu?

V podpoře žen při jejich startu, v tom, že vědí, že je tu někdo, kdo od nich nechce peníze, naopak jim je nabízí v podobě voucherů (připravujeme na letošní rok) a rád jim poskytne rady, tipy a doporučení od zkušených podnikatelů. Ženy jsou ve valné většině velmi pracovité, komunikativní, skromné a pečlivé. Nechtějí dobýt svět, stačí jim „být v pohodě“, zvládnout rodinu a podnikání a dokonce i banky je hodnotí jako spolehlivější klienty oproti mužům.

Dalším z projektů je MeoHub USA. Jeho prostřednictvím podporujete možnost vstupu českých podnikatelů na největší světový trh. Jaký je o podnikání v USA zájem?

Právě jsme uzavřeli registraci a máme 28 zájemců o tento unikátní projekt. Zájem nás mile překvapil, očekávali jsme tak 10-12 přihlášek. Trh USA je velmi náročný, ale nabídka a zázemí tohoto projektu je opravdu nevídaná, čili řada českých podnikatelů toho chce využít a my jim držíme palce. U výběru těch, kteří nakonec vycestují, pochopitelně budeme, ale poslední slovo má samozřejmě donátor, tedy rodina Rausnitzů, která celý tento projekt financuje.

A obecně, na které trhy Evropy a světa se naši malí a střední podnikatelé nejvíce zaměřují?

Obecně je samozřejmě více jak polovina českých MSP orientována svými exporty na Evropskou unii. Začínající exportéři pochopitelně začínají v nejbližším okolí, které s sebou nenese tak vysoké náklady. Nikdo, kdo začíná, si hned neotevře pobočku v Hong Kongu. Náklady s tím spojené jsou vysoké a mnohdy výše obchodu pro dané teritorium není taková, aby ufinancovala pracovníka v místě.

Za rozhovor poděkoval

Ing. Jiří Svoboda