PROCESINVEST Revue – 2/2015 – Editorial

Právo nesmí být výsadou vyvolených

gerhard_schwaab_1

Soudnictví v České republice je prý v dobré kondici. Alespoň to vyplývá z poslední shrnující zprávy Evropské komise. V počtu soudců na sto tisíc obyvatel Česká republika převyšuje evropské lídry a také rychlost zpracování civilních a komerčních sporů v první instanci je nad mediánem Evropské unie. V České republice trvá zpracování průměrně 128 dní, medián EU je 147 dní a např. v Německu tato doba dosahuje dokonce 184 dní! Tváří v tvář těmto číslům je tedy na místě otázka, proč se Češi stále staví poměrně negativně k zahajování soudních sporů?

Zdá se, že jednou z hlavních příčin je nedůvěra v nezávislost soudů. Podle zmíněné studie se v žebříčku této nedůvěry umístili Češi na šestém místě od konce, ve světovém srovnání pak na 75. příčce ze 144 sledovaných států. Je zajímavé, že Německo je v tomto žebříčku na zcela opačné straně, síla důvěry v nezávislost soudnictví vynesla našim sousedům čtvrtou příčku v rámci EU, a dokonce sedmou ve světovém porovnání.

Vedle tohoto čistě subjektivního důvodu však zahájení soudních sporů často brání i příčiny ryze praktické, tedy finanční náklady se soudním řízením spojené. Ve věci nákladů se totiž nejedná o malé peníze. Stanovíme-li pro ilustraci sporný nárok ve výši půl milionu korun, pak náklady žalobce, soudní poplatek a náklady právního zastoupení v jednom stupni řízení představují zhruba 80 – 90 tisíc korun. V případě neúspěchu a nepokračování v soudním sporu nebo v případě dalšího neúspěšného odvolání se zvýší náklady hrazené žalobcem postupně až na více než polovinu vlastní hodnoty sporu.

Náklady na soudní řízení jsou na západ od České republiky podobné, ne-li vyšší. Zcela běžně zde však existují služby, které lidem pomáhají vymáhat jejich oprávněné nároky a ulehčují jim rozhodnutí, zda do soudu jít, nebo nikoli. Existuje zde také podstatně vyšší povědomí o možnostech financování nákladů soudních sporů. Společnosti, které to umožňují, na sebe berou veškeré dohodnuté finanční závazky spojené se zahájením a vedením soudního sporu a případný neúspěch zůstává jejich rizikem. V západní Evropě jde o rozšířený a běžný finanční instrument, podobně jako například leasing či pojištění. Je lepší vyhnout se půjčkám. Na právní pomoc tak dosáhnou i ti, jež by si to jinak dovolit nemohli.

A právě v takových situacích je dnes také v České republice možné domoci se svých práv. Základním posláním společnosti Procesinvest je totiž financování nákladů soudních, rozhodčích či správních řízení, ve kterých jsou prosazovány nároky spočívající ve finančním nebo jiném penězi ocenitelném plnění. Procesinvest nastupuje v případech, při nichž potencionální žalobce není z různých důvodů schopen nebo ochoten hradit náklady řízení a musel by se tedy z finančních důvodů svého oprávněného nároku vzdát. Procesinvest tedy často může být jednou z posledních šancí klientova práva na spravedlnost.

Jsem přesvědčen, že všechny nové způsoby, které vedou ke snadnějšímu vymáhání pohledávek, jsou správnou cestou k vytváření zdravého podnikatelského i společenského prostředí. Pokud budeme všichni vědět, že právo a spravedlnost nejsou i v případě nedostatku financí nedosažitelné, možná to změní pohled na stav soudnictví. Západní úroveň tak možná spíše než s realitou souvisí se stavem mysli.

Nechci přehnaně hájit naše soudy, nicméně průzkum hovoří jasně: Češi jsou z hlediska důvěry ve své soudnictví zdrženliví, ale také o něm málo vědí. A to je ten základní problém. Na prvním místě by měla být informovanost, neinformovaný člověk těžko může zastávat nějaký fundovaný názor. Má pak tendence podléhat různým účelovým dezinformacím, nebo rovnou bludům. Pojďme společně spojit své síly a pokusit se kultivovat povědomí lidí a firem v České a Slovenské republice o tom, že právo není výsadou vyvolených a že kdo nemá peníze, spravedlnosti se nedomůže. Je to v našem společném zájmu, současném i budoucím.
Hodně zdaru přeje

Gerhard Martin Schwaab

Předseda představenstva PROCESINVEST, a.s.