PROCESINVEST Revue – 2/2015 – Na návštěvě

Zaručená kombinácia?
Znalosť právneho systému a domáceho ekonomického prostredia.

Už druhý krát sa vydávame na návštevu k susedom na Slovensko, k priateľom a skvelým advokátom. Tento krát sme prijali pozvanie na šálku dobrej čiernej kávy od advokátskej kancelárie NOVÁK & PARTNERS. Smer Bratislava a žiadne zdržiavane, už nás čakajú.

NOVÁK & PARTNERS je advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby vo veľmi komplexnej šírke oblastí a tém. Ak máte problém týkajúci sa energetického či telekomunikačného práva, oblasti poisťovníctva, duševného vlastníctva či nekalej súťaže, pomôžu Vám. Vyznajú sa v nehnuteľnostiach a stavebnom práve, pracovnom práve, fúziách a akvizíciách a samozrejme takisto vo všeobecnom obchodnom práve. Niektorým klientom to ale nestačí. Pre špecifické potreby našich klientov majú k dispozícii špecialistu na verejné zákazky, finančného a hypotekárneho poradcu alebo napríklad odborníka na problematiku hospodárskej súťaže. ,,Schopnosť uspokojiť požiadavky klientov spočívajú nielen v šírke záberu, ale hlavne v tom, že pri poskytovaní právnych služieb efektívne prepájame hĺbkové znalosti slovenského právneho systému so znalosťami domáceho ekonomického prostredia,“ hovorí naša hostiteľka, JUDr. Natália Šipošová.

Natália ŠipošováSama je špecialistka na právo obchodných spoločností, právo duševného vlastníctva a nekalé súťaže, ale takisto erudovanou a vyhľadávanou odborníčkou pre oblasť práva nehnuteľností a stavebného práva. Práve v tejto oblasti má veľké skúsenosti s výstavbou developerských projektov a nákupných centier, zmluvnými vzťahmi pri predaji a prenájme nehnuteľností rôzneho druhu.

Pýtame sa, aká je v oblastiach jej špecializácie miera povedomia o možnostiach financovania nákladov spojených so súdnymi spormi a výsledok nás príliš neteší. „Väčšina našich klientov o týchto možnostiach vôbec nevie, väčšinou sú prekvapení keď im vysvetlíme ako to funguje. Myslím, že dôvodom je zatiaľ nie príliš veľká osveta. Občania, ale často aj veľké firmy na Slovensku nemajú dostatočné povedomie o tom, ako sa domôcť svojich práv. Aj tu totiž dosiaľ vládnu ´zaručené´ informácie o tom, že súdiť sa vraj nemá cenu,“ vysvetľuje doktorka Šipošová.

 

Goar KarapetianováEšte špecifickejšia je miera znalosti slovenského právneho systému pri zahraničnej klientele. O tú nemajú v NOVÁK & PARTNERS núdzu, naopak. Vďaka znalostiam Mgr. Goar Karepetianovej môžu ponúknuť komplexné právne služby rusky a arménsky hovoriacej klientele, ktorá má záujem rozšíriť svoje obchodné aktivity na území Slovenskej republiky, takisto ako i slovenským klientom, ktorí chcú začať podnikať v Rusku či Arménsku. Sama Goar Karapetianová sa špecializuje na civilné a procesné právo, je špecialistkou na súdne vymáhanie pohľadávok a takisto úspešnou a rešpektovanou odborníčkou na pracovné právo.

 

 

 

 

 

Anton NovákO kus svojho času sa s nami nakoniec podelil i JUDr. Anton Novák, zakladateľ advokátskej kancelárie. Tento bývalý právny poradca Úradu vlády Slovenskej republiky a prvý námestník Protimonopolného úradu Slovenskej republiky má za sebou dlhé roky skúseností sudcu a advokáta a je ´chodiacou knihovňou´ v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností, energetiky a telekomunikácií, hospodárskej súťaže a regulácií. „Myslím, že je dobre, že existujú možnosti ako sa i bežný občan či firma môžu domôcť svojho práva i keď by si možno financovanie súdneho sporu nemohli za normálnych okolností dovoliť,“ hovorí doktor Novák.

 

 

 

Máme pred sebou všetci ešte veľa práce – Vy s poskytovaním expertných služieb svojim klientom, my s rozširovaním pravdy, že právo skutočne nesmie byť výsadou bohatých. Tak nech sa nám obom v našej práci dobre darí!