ProcesPartner Revue – 1/2016 – Editorial

Hradíme náklady soudních sporů.
Hájíme Vaše právo na spravedlnost.

gerhard_schwaab_1
Ta myšlenka v nás klíčila už dlouho, ale konečné rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Ono totiž změnit po tolika letech firemní jméno a další věci kolem, to je rozhodnutí velice důležité a hlavně – měníte důležité věci na dalších mnoho let dopředu. Ale začátek roku je tak nějak zaslíben různým zásadním rozhodnutím a předsevzetím, takže kdy, když ne nyní? Ale pěkně popořádku…

První, nejvíce viditelnou změnou, se kterou se naši klienti i obchodní partneři setkají, je změna firemního jména. ProcesInvest je nyní již minulostí, jeho nástupcem je značka ProcesPartner, a.s. Jak sám název evokuje, snažíme se posunout vnímání naší identity od prostého financování nákladů soudních sporů do širšího pojetí spolupráce a partnerství. Partnerství s klienty, kteří by bez potřebných financí nebyli schopni domoci se svého práva soudní cestou. Partnerství s advokátními kancelářemi, kterým naše služby pomáhají získávat nové obchodní případy, nové klienty.

Se změnou firemního jména přichází také grafická úprava podoby značkového loga. Stejně viditelně se proměnilo také poselství nového brandu. Nový slogan společnosti ProcesPartner zní takto: „Hradíme náklady soudních sporů. Hájíme Vaše právo na spravedlnost“. Doufáme, že v duchu tohoto sloganu budeme schopni lépe vysvětlit novým klientům, jak unikátní na českém a slovenském trhu naše služby jsou.

Vy, kteří jste často navštěvovali náš firemní web, se dočkáte ještě jednoho – snad příjemného – překvapení. V těchto dnech jsme spustili do ostrého provozu novou www prezentaci. Najdete jí ve zcela nové, modernější grafické podobě. Snad se Vám bude s novým webem www.procespartner.cz a www.procespartner.sk dobře pracovat, snad na něm najdete vše, co hledáte.

Aby těch změn k lepšímu nebylo zase až příliš, vše ostatní – např. sídlo společnosti, kontaktní osoby, složení managementu či šíře poskytovaných služeb – zůstává beze změny.

S novým rokem 2016 přichází čas nového vydání naší Revue. Doufáme, že i tentokrát zde najdete zajímavé čtení: rozhovor s generálním ředitelem Penamu o podnikání v českém a středoevropském právním prostředí, medailonek advokáta, sportovce a bývalého dýdžeje v jedné osobě, na návštěvu zajdeme na katedru práva jedné pražské vysoké školy a také Vám jako prvním představíme nový projekt s názvem Česko se soudí.cz. Snad si najdete chvíli na trochu (snad) zajímavého čtení.

Vám všem, kteří nám píšete kladné i záporné reakce na naši Revue, velice děkujeme. A ještě víc těm z Vás, kteří nám posíláte články ke zveřejnění a tipy na další rubriky. Děkujeme.

Stejně tak bych rád poděkoval všem našim přátelům advokátům, kteří s námi v minulém roce úspěšně spolupracovali. Díky za důvěru a mnoho zdaru v letošním roce.

Dovolte mi zkrátka popřát nám všem, kteří pracujeme ve složitém světě paragrafů, nám všem, kteří pomáháme občanům i firmám v jejich cestě za spravedlností, nám všem, ať už jsme či dosud nejsme partnery a spolupracovníky, aby byl letošní rok 2016 rokem míru a klidu na práci. Ať se nám všem dobře daří a ať jsme vděčni za všechno, co nám život i podnikání přináší.

Hodně zdaru přeje

Gerhard Martin Schwaab

Statutární ředitel ProcesPartner a.s.