ProcesPartner Revue – 1/2016 – Pomáháme

Když už firma mění či upravuje svou identitu, přichází ten správný čas jasně si definovat, jestli a jak změna názvu či loga přispěje ke změně myšlení a firemní filosofie. My jsme se v oné chvíli také rozhodovali, jak a kam zaměříme své další aktivity společenské odpovědnosti, svého CSR.

Ono se leckde píše, že firemní odpovědnost by měla vycházet z „hlasu srdce“, my se však rozhodli jít spíše cestou rozumu a naslouchat hlasu, který se ozývá z českých domácností a firem. Analýza, kterou jsme provedli, nám dala za pravdu: Češi se neradi soudí. V tomto faktu by nutně nemusel spočívat problém k řešení, kdyby se neukázalo, že za tím vším není jen kulturní specifikum národa, ale hlubší, často nevyřčené důvody. Češi se neradi soudí, protože nevědí, jak na to (nemají dost informací o tom, jak to kolem fungování českého soudnictví chodí) a také se často stydí přiznat, že nemají dost financí (na úhradu všech poplatků spojených se soudním sporem). T poměrně často žijeme v zajetí představ a „zaručených“ zpráv o tom, že soudit se nemá cenu (protože nevíme, jak to skutečně chodí, jaká jsou procenta úspěšnosti, jaká je vymahatelnost práva u nás apod.).

Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli vydat svou energii i finanční prostředky směrem k edukaci veřejnosti a kultivaci názorů na český soudní systém a obecně – na vymahatelnost práva v této zemi. Poradili jsme se s odborníky a vymysleli projekt s názvem ČESKO SE SOUDÍ. Jeho základem bude webový portál, který si klade za cíl stát se platformou setkání odborníků v oblasti práva a ostatních občanů, lidí, kteří víc či méně věří ve spravedlnost a občas by se rádi dočkali té své. Chceme proto otevřít svět paragrafů a právnického jazyka problémům normálních lidí a firem a pomoci jim informací či radou pobořit pár mýtů a nepravd, které kolem světa práva v České a Slovenské republice panují. Rádi bychom jim prostřednictvím projektu ČESKO SE SOUDÍ.cz ukázali, že právníci jsou stejně milí a sympatičtí lidé jako najdeme v jiných profesích, že soudnictví v naší zemi funguje na velmi vysoké úrovni, že některé věci jsou jednodušší, než si většina lidí myslí a hlavně, že možnost domoci se svého práva není výsadou bohatých a mocných.

Podle našich projektových plánů bude web ČESKOSESOUDI.cz spuštěn v průběhu března. Uživatelé na něm najdou informace o tom, jak prověřovat obchodní partnery v podnikání, jaké zásady dodržovat při půjčování peněz, jak si hlídat svého dlužníka, jak na půjčky v rodině a u přátel, co a jak dělat, když chceme mít „neprůstřelné“ smlouvy – to vše v sekci „Nechceme se soudit“. V další sekci s názvem „Soudíme se“ budou připraveny texty s informacemi, jak se připravit na soud, kde hledat a jak najít dobrého advokáta, specifika vymáhání práva soudní cestou v zahraničí a další zajímavosti.  Součástí webu bude i bezplatná právní poradna, příběhy ze soudních síní a další informace, které si kladou za cíl edukovat a v jistém směru také kultivovat českou a slovenskou „soudící se veřejnost“.

Web ČESKOSESOUDI.cz bude prvním počinem v rámci naší nové filosofie společenské odpovědnosti. Investujeme do jeho tvorby – i do dalších kampaní, které s ním budou spojeny – nemalé časové i finanční výdaje. Ale jsme přesvědčeni, že je to správná cesta. Každý by měl totiž pomáhat tam, kde to z podstaty své existence dokáže nejlépe.