ProcesPartner Revue – 1/2017 – Zajímáte se

V tomto čísle našeho ProcesPartner Revue se dostanete ke slovu Vy, naši čtenáři. Některé advokátní kanceláře začaly využívat tuto rubriku, ptají se a my zkoušíme odpovědět, jak nejlépe umíme.

Klient nemá peníze na krytí nákladů svého sporu, kam ho poslat, nebo co mu poradit?

Je skvělé, že znáte klientův problém a že přemýšlíte o tom, jak mu ho pomoci vyřešit. Nejvhodnějším řešením celé situace je sjednání první – zcela nezávazné schůzky s námi. Na této schůzce by měly být přítomny optimálně 3 strany: advokát – pokud byl již klientem osloven, jeho nebonitní klient a právníci z ProcesPartners. Zde si vyjasníme klientovy představy a naše možnosti. Jisté je, že naše služby převzetí nákladů soudních sporů rádi poskytneme kterémukoli klientovi, který z jakéhokoli důvodu nemůže, nebo nechce uhradit náklady svých soudních nároků ze svého, přičemž zároveň platí, že tento klient chce uplatnit své nároky přesahující 500.000,-Kč nebo 25.000,-€, nebo se chce formou mimosoudní domoci svých nároků ve výši přesahující 200.000,-Kč nebo 10.000,-€. Jak víte, do cizích soudních sporů vkládáme své vlastní finanční prostředky. A protože o své peníze nechceme zbůhdarma přijít, prověřujeme hned v úvodu šance na klientovu výhru. Kromě nich také šance na vymahatelnost klientových nároků. Jak sami dobře víte, zdaleka ne vždy je vyhraný spor pro Vašeho klienta skutečným vítězstvím.

Naše advokátní kancelář si chce zadat reklamu na internetu – jak na to?

Tato otázka nás zprvu poněkud zmátla – nebyli jsme si totiž jisti, jestli nám do pošty nepřistála omylem. Jak známo, ProcesPartner je právní a finanční organizace, nikoli marketingová agentura. Ale protože neodpovědět na otázku je věc nesprávná, kontaktovali jsme našeho spřáteleného odborníka na internetový marketing, akreditovaného konzultanta Českého institutu pro marketing, a on, když dovolíte, odpovídá za nás takto:

Takto položená otázka je velmi obecná. Může znamenat mnohé:

– je-li smyslem otázky hledání vhodného dodavatele reklamních služeb na internetu?

Hledat a najít vhodného dodavatele reklamních služeb není snadné, byť je v České republice na výběr z cca 3500 reklamních agentur, které internet „také umí“ a několik set specializovaných on-line agentur, které dělají „jen internet“. Jejich nalezení není až tak těžké, je fajn podívat se na stránky Asociace komunikačních agentur (www.aka.cz), Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (www.acra-mk.cz), nebo na web Asociace dodavatelů internetových řešení (www.asociace.biz). Nebo se poptat u známých z jiné branže, koho že oni by doporučili jako dodavatele kvalitní internetové reklamy.

– jde v otázce o problematiku reklamy na sociálních sítích?

To, že má dnes každá advokátní kancelář svůj web, je samozřejmé. A co komunikace na sociálních sítích? Ta platí za nejvhodnější – nejlevnější a nejefektivnější – reklamní médium dneška. Jen je nutné získat především důvěru, působit autenticky a přirozeně. Prioritou by nemělo být prodávat svůj produkt, ale prodávat svou specializaci a své dobré jméno. Diskuze musí být autentické, pravdivé, s osobním přístupem a hlavně nekonfliktní. S nespokojenými či negativně naladěnými uživateli musí být komunikováno citlivým způsobem, není možné je např. z komunity vyloučit. Ze zástupce značky musí být cítit zapálení pro věc a vysoká erudovanost v problematice – pro uživatele bude zástupcem značky jako takové, která musí vystupovat zaníceně, zkušeně a s patřičným vzděláním v oblasti, apod.

–  no a jestli jde v otázce o princip efektivní reklamy jako takové…

… pak nezbývá, než připomenout, že dobře napsaný titulek má doslova kritický význam pro naše marketingové sdělení. Neupoutá-li pozornost a nepřiměje k podrobnějšímu čtení, právě jste vyhodili 80 % peněz oknem. Nejstrašnější zločin je tisknout reklamu bez titulku,“ tvrdil David Ogilvy, světový reklamní guru. Titulek si přečte v průměru 5x více lidí než zbytek textu. Jeho hlavním cílem je zaujmout ve velmi krátké době – často v několika desetinách vteřiny. Mistr Ogilvy radíval toto:

  • v titulku uveďte druh produktu nebo cílovou skupinu zájemců, okamžitě tak sdělíte, co nabízíte a pro koho je vaše nabídka zajímavá,
  • snažte se, aby titulek sděloval něco nového, po novinkách je vždy poptávka,
  • snažte se vyhýbat negativním formulacím,
  • používejte „kouzelná“ slova jako NOVÝ, ZDARMA, UVÁDÍME NA TRH, OKAMŽITĚ, RYCHLE, SNADNO, VÝHODNÁ NABÍDKA apod.,
  • prezentujte příslib, výhodu – můžete přitom použít i delší titulek.

Snad to takhle stačí?

Naši klienti nemívají problém s financemi, k čemu bychom tedy mohli potřebovat služby Vaší společnosti?

Pokud je Vaše klientela zásadně a jen bonitní, blahopřejeme Vám, to je ideální stav. Z našich zkušeností však vyplývá, že mnozí klienti sice mají dostatek financí, ale nemají dost odvahy hradit jimi soudní spor, o kterém není jisté, že jej vyhrají a tím případně zvyšovat svoji finanční ztrátu. Mnozí takoví klienti k nám přicházejí a hned od počátku přiznávají, že raději nechají finanční riziko soudní prohry na nás. Když prohrají, veškeré náklady soudního sporu jdou za námi, oni jsou bez starostí. A když přijde výhra a plnění je zákonným způsobem vymoženo, úhrada našeho smluvního – dopředu dohodnutého podílu, naší odměny – je v rámci celkové kalkulace pro ně výhodnější. Mít peníze je dobré, nemuset je investovat, když na sebe riziko bere někdo jiný, je moudré…