Věříme

Jsme toho názoru, že každá seriózní firma by si měla klást dlouhodobé cíle. Že by měla mít definovány hlavní směry své činnosti, své vize i svá poslání. To všechno je totiž velmi důležité. Pro firmu samotnou, ale také pro její stávající i budoucí zákazníky a klienty. Nestačí totiž o sobě jen něco tvrdit. Mnohem důležitější je nastavenému směru vlastní cesty věřit. Uvnitř vlastní firmy, v nitru každého z nás. A my takovou víru máme.

Naše vize a poslání

Chceme být i nadále firmou, která poskytuje své expertní znalosti a dlouholeté zkušenosti těm, kteří je potřebují v okamžiku, kdy mají problém. Problém, který nezavinili. Někdo jim totiž odepírá právo na spravedlnost, právo na to, na co mají podle práva plný nárok.

Chceme být napořád organizací, která poskytuje stejně kvalitní a profesionální služby všem klientům bez rozdílu. Bez rozdílu vzdělání, společenského postavení, znalosti právního řádu. Pro všechny, bez rozdílu důvodu, který je uvedl do problémů, které chtějí řešit soudní i mimosoudní cestou. Pro všechny, kteří přijdou a poctí nás svou důvěrou.

Chceme i nadále poskytovat naději na spravedlnost a domožení se svých práv.

Chceme i nadále říkat klientům pravdu o možnosti vyhrát spor, a to i v případech, kdy musíme konstatovat, že naděje je nízká nebo žádná.

Naše klíčové hodnoty

Profesionalita – věříme v profesionalitu v poskytování našich služeb a také v komunikaci a péči o kteréhokoli zákazníka či klienta

Partnerství – věříme, že zákazník i klient jsou pro nás partnerem, který v nás vkládá veškeré své naděje a svou důvěru při nakládání s jeho případem, jeho soukromím a jeho osobními daty

Právo – věříme v právní řád zemí, kde působíme, v naději na spravedlnost a zodpovědný přístup advokátů, právníků, soudců a v neposlední řadě i zákonodárců

Slušnost – věříme, že jedině slušnost v myšlení a konání může přinést oboustrannou důvěru a efektivitu při spolupráci

Solidnost – věříme, že jedině solidní zkoumání možností a naděje na výhru soudního sporu je garancí našeho i klientova úspěchu

Reputace – věříme, že každý kladný i záporný posudek, malý i velký případ, to vše jsou cesty za udržením dobrého jména naší organizace a že tato reputace nesmí být nikdy zpochybněna