Úvodní stránka

Ing. Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno

My se sice naštěstí příliš nesoudíme a také disponujeme dostatečnými finančními zdroji. Ale  náklady na soudní řízení mohou být vysoké a pro menší firmu Vaše služba skutečně smysl může mít smysl.

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, autor nového Občanského zákoníku, profesor Právnické fakulty UK

Jsem spíše zdrženlivý, pokud jde o zápal soudit se. Vyřídit spor smírně a mimo soud ušetří čas, energii i náklady. Nehledě k tomu, že dohoda o sporné záležitosti je výsledkem, kterého strany dosáhnou samy, z vlastní vůle, zatímco výrok soudního rozhodnutí jim vnutí vnější síla. Ale rozumím dobře tomu, že někdy naopak stojí za to jít před soud s plným nasazením, pokud se druhá strana není schopna nebo ochotna dohodnout a pokud předmět sporu stojí za to, abychom do něho svůj čas, energii a náklady investovali. Se službami, jaké nabízí ProcesPartner, nemám zkušenost – ani vlastní ani zprostředkovanou. Ale myslím, že jde o rozumnou nabídku služby, která má na trhu své místo a jistě si nachází i zákazníky.