Chci uhradit soudní náklady

Byla Vám způsobena škoda?

Dodali jste zboží a nebylo Vám zaplaceno?

Půjčili jste peníze a dlužník ne a ne je vrátit?

Máte nárok na odstupné, ale bývalý zaměstnavatel nechce platit?

Prodali jste nemovitost a poslední splátka pořád nepřichází?

Nebojte se, soudit se o svá práva můžete nyní i bez finančních prostředků.

Když chcete bránit svá práva, je často jedinou správnou cestou obrátit se na soud. Ale soudní řízení není levná záležitost. A Vy v tuto chvíli nemáte dostatek financí, nebo prostě jen nechcete hradit soudní výlohy ze svého. Proč riskovat finanční neúspěch a utrácet vlastní peníze?

Není Vaší povinností platit soudní výlohy ze svého!
V mnoho případech je soudní spor jediným řešením, jak se domoci vlastních oprávněných nároků a získat tak zpět své peníze. A právě v případech, kdy byste se museli z finančních důvodů svého oprávněného nároku vzdát, přicházíme na scénu my. My, naši právníci, jejich znalosti a naše finanční zázemí, které jsou připraveny pro Vás.

Není totiž Vaší povinností mít peníze na soudní řízení.

Není nutné se vyznat ve složitém soudním systému.

Vy se věnujte svým věcem a starosti o úhradu nákladů soudního, rozhodčího či správního řízení nechte na nás.

Nemusíte mít obavy z neúspěchu, riziko dalších nákladů v případě soudní prohry neseme my!

Veškeré soudní náklady a výlohy hradíme za Vás!

 • Hradíme náklady soudních, rozhodčích, správních a dalších řízení.
 • Hradíme náklady takových sporů (či mimosoudních jednání), kde Vaše nároky spočívají v penězích (nebo jiném, finančně ocenitelném plnění)
 • Přebíráme náklady mimosoudních řešení Vašich pohledávek právní cestou
 • Hradíme náklady soudních sporů na území ČR i v zahraničí – u sporů mimo ČR zprostředkováváme právní zastoupení v dané zemi
 • Hradíme honoráře advokátů, soudní poplatky, znalecké posudky apod.
 • A co je nejdůležitější – případný neúspěch je náš problém, který bude stát peníze nás, nikoli vás.

Specializujeme se na spory, u kterých to má smysl

Naše služby převzetí nákladů soudních řízení rádi poskytneme kterémukoli našemu klientovi:

 • Který z jakéhokoli důvodu nemůže, nebo nechce uhradit náklady svých soudních nároků ze svého
 • Který chce soudní cestou uplatnit své nároky přesahující 700.000,-Kč nebo 25.000,-€
 • Který se chce formou mimosoudní domoci svých nároků ve výši přesahující 200.000,-Kč nebo 10.000,-€.

Své služby poskytujeme mezinárodním korporacím, malým firmám i běžným občanům

 • Jsme připraveni postarat se o hrazení nákladů spojených se soudními kauzami velkých firem a nadnárodních korporací.
 • Své znalosti a finanční zázemí poskytujeme také firmám malé a střední velikosti, hodnota jimi vedených sporů bývá obvykle 10 – 20 milionů Kč.
 • Naše služby využívají v ČR i v některých dalších evropských zemích také běžní občané, kteří se soudí o relativně malé částky
 • Náš finanční kapitál určený pro hrazení nákladů soudních sporů je dostatečný pro řešení soudních sporů všech hodnot.

Naše odměna závisí na Vašem úspěchu

 • Naše odměna je stanovena individuálně jako procentuální část hodnoty sporu/žalované částky a bývá obvykle ve výši 20-40%.
 • Výše je závislá na složitosti, rizikovosti a zejména předpokládané délce trvání soudního řízení.
 • Nárok na odměnu nám vzniká až po úspěšném ukončení řízení-výhře u soudu a po získání plnění od protistrany. Nejde jen o to u soudu vyhrát, ale žalované peníze také získat.
 • Naši klienti tak ve spolupráci s námi v případě výhry ve sporu získávají až 80% své pohledávky zpět.

Stručně řečeno

 • Když máte finanční či penězi ocenitelnou pohledávku, díky nám se můžete soudit o svá práva.
 • My za Vás uhradíme veškeré soudní výlohy a pomůžeme Váš soudní spor vyhrát.
 • V případě neúspěchu neseme riziko ztráty vložených finančních prostředků i dalších vzniklých nákladů my – v takovém případě bychom zkrátka pro vás pracovali zadarmo.