Důležité pro advokáty

Služby převzetí nákladů spojených se soudním řízením jsou stejně výhodné pro koncového klienta i pro jeho advokáta. Úspěšné vyřešení případu je přece tou nejlepší vizitkou advokátní praxe a uspokojený klient tím nejlepším nástrojem propagace v konkurenčním prostředí advokacie!

Služby společnosti ProcesPartner aktivně využívají již desítky advokátních kanceláří v České i Slovenské republice (v německy hovořících zemích je toto číslo srovnatelné). Advokáti na nich oceňují zejména jejich jasné výhody a nulová rizika:

  • možnost rozšíření portfolia klientů a vedených sporů
  • možnost přijmout klienta, kterého by jinak z důvodu nedostatku jeho finančních prostředků a neschopnosti úhrady poskytnutých služeb nemohli zastupovat
  • převzetí nákladů soudního sporu přináší advokátům jistotu průběžné úhrady odměny  za odvedenou práci
  • pokud advokát klientovi nabídne a zprostředkuje převzetí nákladů sporu, klienta dále soudním řízením ve spolupráci s námi provází (lidově řečeno „nepřijde o něj“)
  • advokát spoluprací s naší společností pomáhá klientům prosazovat oprávněné nároky, které by jinak nebyly uplatňovány

Stručně řečeno: služby převzetí nákladů spojených se soudním řízení pomáhají advokátům získat klienty a případy, které by se jinak klientem a případem nestaly. Vždyť v  anonymním průzkumu 53 % českých respondentů přiznalo, že je od soudního řízení odradila právě finanční náročnost. Češi se proto raději vzdají a nesoudí se. Pojďme toto alarmující číslo – k prospěchu klientů i prospěchu kvalitních advokátů – společně změnit!