Nápověda

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli vyplnit náš online dotazník. V případě, že vyplňujete tento dotazník poprvé, žádáme Vás, abyste si přečetli následující postup. Dotazník se skládá z několika kroků.

  • V prvním kroku vyplňujete základní kontaktní údaje o své osobě jakožto věřiteli. Zde máte na výběr několik možností. Můžete vyplnit pouze ‘Osobní údaje klienta’ a přidat na Vás kontakt a odeslat dotazník. My Vás následně budeme kontaktovat. Pokud máte zájem a máte k dispozici vše potřebné, můžete informace podat podrobnější a to tak, že postupně v prvním kroku rozbalíte další části dotazníku jako ‚Kontaktní údaje klienta’, ‘Statutární orgán klienta‘, atd… Po vyplnění všech údajů o věřiteli máte možnost buď dotazník odeslat kliknutím na tlačítko Odeslat a nebo pokračovat k druhému kroku dotazníku kliknutím na tlačítko Pokračovat.
  • Ve druhém kroku je možno vyplnit údaje o dlužníkovi (o protistraně). Obsah se shoduje s obsahem dotazníku pro klienta. Opět je zde možnost poskytnout různě podrobné údaje postupným rozbalováním jednotlivých položek. Po vyplnění všech údajů o dlužníkovi máte opět možnost buď dotazník odeslat kliknutím na tlačítko Odeslat a nebo pokračovat ke třetímu kroku dotazníku kliknutím na tlačítko Pokračovat.
  • Ve třetím kroku se Vás budeme tázat na dosavadní informace a postupy v řízení (pokud již nějaké proběhlo). Po stisku tlačítka Odeslat se dostanete do posledního, čtvrtého kroku, kde se Vám zobrazí vyplněný dotazník v podobě, v jaké se odeslal na email společnosti ProcesInvest.
  • Ve čtvrtém kroku Vám bude zobrazen vyplněný dotazník tak, jak se odešle na náš e-mail. Můžete tak dotazník před odesláním zkontrolovat a případne doplnit o chybějící údaje. Taky máte možnost přiložit soubor(y) jako přílohu. Pokud jste si jisti, že je dotazník vyplněn tak, jak si přejete, můžete stisknout tlačítko ‚Odeslat údaje‘. Pak už nebudete mít možnost údaje měnit.
  • Jediná povinná pole pro úspěšné odeslání formuláře jsou Vaše jméno, příjmení a jeden z kontaktních údajů telefon, mobil nebo email tak, abychom Vás mohli následně kontaktovat. Tyto údaje jsou ve formuláři vyznačeny tučně.

Poznámka: Pokud se jedná o právnickou osobu, žádáme Vás aby ste zadali její právní formu tak, jak je firma zapsaná v obchodním registru.