PROCESINVEST Revue – 1/2015 – Fandíme. Pomáháme

Podnikáme a řídíme dobře

logo_RD

Už víc než rok jsme partnery projektu ŘÍDÍM DOBŘE. Samolepky se stejnojmenným logem potkáváte denně na silnicích, vozí je velké trucky, autobusy, ale i tisíce osobních aut, včetně těch našich. Projekt ŘÍDÍM DOBŘE je unikátní svým pojetím společenské odpovědnosti a vznikl tady v Čechách. Už proto nám byl před rokem hodně sympatický. Ale hlavně šlo o touhu pomoci snížit počet nehod na našich silnicích.

Jak se za tu dobu věci změnily a co je nového? Na slovíčko se zastavil ing. Martin Jotov, tvůrce a zakladatel toho unikátního systému společenské odpovědnosti.

Jak projekt funguje?

Principy projektu ŘÍDÍM DOBŘE jsou unikátní, ale jednoduché. Za prvé – místo troubení si to jeden s druhým vyříkáváme po internetu. A to díky speciální aplikaci, ve které nám ostatní posílají pochvaly či pokárání. Za to, jak řídíme a jak se v silničním provozu chováme. Na jednotlivé zprávy můžeme přes internet reagovat a komunikovat tak jeden s druhým.

Druhým principem našeho projektu je fakt, že člověk se chová dobře, když to o sobě řekne ostatním. Když vstoupíte do projektu a nalepíte si na své auto samolepku se slovy ŘÍDÍM DOBŘE, budete skutečně jezdit lépe, opatrněji, zodpovědněji. Díky téhle samolepce řeknete ostatním: snažím se být na silnici zodpovědný. Ohodnoťte si mě. Pochvalte mě, nebo mi vynadejte. A ono to skutečně funguje!

Jaké má projekt přínosy?

První naší radostí je počet nových partnerů. Každý týden se do projektu ŘÍDÍM DOBŘE zapojí alespoň jedna další firma a desítky nových civilních řidičů, běžných lidí. Druhá věc, která nás těší, je, že se ozývají různé organizace a nabízejí nám spolupráci a podporu, protože se jim naše myšlenka líbí. Třetím faktem je, že firmy, které se zapojily už před několika měsíci, vykazují snížení počtu kolizí a dopravních nehod svých řidičů o 30 – 50 procent. A posledním příjemným překvapením je fakt, že více než třetina všech zpráv, které lidé v rámci systému posílají, jsou pochvaly. A pak že jsme národ samých kritiků!

Proč se do projektu zapojují firmy?

Čím dál víc chytrých firem si uvědomuje, že projekt ŘÍDÍM DOBŘE má velkou sílu. Umí totiž ukázat zodpovědné chování firmy světu. Zlepšuje myšlení vlastních zaměstnanců. Šetří nemalé peníze spojené s dopravními nehodami. A získání dobré reputace je už jen jakýsi bonus navíc. Ano, zdá se, že firmy na tom – finančně i morálně – vydělají. A že v tom s námi jede i Procesinvest, to nás moc těší, v právnické branži jste zatím jediní.