ProcesPartner Revue – 1/2017 – Pomáháme

Jsme přesvědčeni, že úspěšné podnikání je závazek. Nejen vůči klientům a vlastním zaměstnancům, ale také vůči třetím osobám a nakonec i celé společnosti. Snažíme se však, aby naše proklamovaná společenská odpovědnost nebyla jen prázdným pojmem, tak jak tomu v mnoha případech bývá.

Česko se soudí - web

Financujeme vzdělávací projekt Českosesoudí.cz

Internetový projekt Českosesoudí.cz, jehož hlavním partnerem je společnost ProcesPartner a iniciativa Pro Fair Play, se snaží ukázat veřejnosti, jak předcházet soudnímu sporu a, je-li to nutné, jak se úspěšně soudit o vlastní práva. Boří lidové mýty a nepravdy kolem fungování práva v ČR.

Jsme partnery mezinárodního projektu Pro Fair Play

V rámci projektu Českosesoudí.cz jsme od roku 2016 partnery projektu Pro Fair Play pro podporu rovných příležitostí.

Jsme spolutvůrci projektu Rezavý paragraf

V rámci této anticeny veřejnost hodnotí, které zákony, vyhlášky či nařízení považuje za nejhloupější, nejzbytečnější, škodlivé či jen zbytečné. V minulém ročníku získaly nejvyšší počet negativních nominací tyto nejméně oblíbené zákony: Zákon o zbraních, Zákon o elektronických komunikacích a Zákon o elektronických úkonech a automatizované konverzi dokumentů.

Jsme spoluautory projektu Proces 2017

Tato kampaň si klade za cíl ukázat na základě zkušeností veřejnosti, že soudnictví v České republice funguje dostatečně kvalitně, a že domoci se práva je v této zemi možné pro všechny. Odborná porota udělila nejvyšší hodnocení příběhu s pracovním (komisí uděleným) názvem „Smír za 20 minut, kulaté razítko do hodiny“.