PROCESINVEST Revue – 2/2015 – Zajímáte se

Pro aktuální číslo ProcesinvestRevue vybíráme 3 nejčastější dotazy, se kterými se na nás obracejí naši potenciální klienti.

… potřeboval bych půjčit na financování soudu. Jaké jsou úroky a jaká je doba splatnosti požadované částky, potřeboval bych cca 2 miliony…

Procesinvest není ani banka, ani pojišťovna, neposkytuje půjčky. Jsme finančně-právní organizace, která pomáhá svým klientům domoci se spravedlnosti tím, že financuje poplatky spojené s jejich soudními spory.

Procesinvest se zabývá financováním nákladů soudního řízení. To znamená, že nepřebírá spor a jeho vyřešení za klienty, nýbrž pouze dodává finanční prostředky.

Zásadní rozdíl od bankovního úvěru spočívá v tom, že Procesinvest přebírá finanční riziko případné prohry.

… které soudní spory zastupujete a řešíte? Děláte i spory týkající se autorských práv?

Procesinvest financuje soudní, rozhodčí, správní a další řízení svých klientů. Financujeme takové spory či mimosoudní jednání, kde nároky našich klientů spočívají v penězích nebo jiném, penězi ocenitelném plnění. Financujeme také mimosoudní řešení pohledávek právní cestou.

Klienty ve sporech nezastupujeme. Toto je výsadou advokátů, s nimiž ve financovaných případech úzce spolupracujeme.

Pomáháme klientům domoci se svých práv na území ČR i v zahraničí. U sporů mimo ČR financujeme a zprostředkováváme právní zastoupení v dané zemi.

Procesinvest je připraven financovat náklady spojené se soudním vymáháním práv klientů v oblasti ochrany duševního vlastnictví a autorských práv.

… kdo může využít Vaše služby financování soudních sporů? Pracujete i pro běžného občana, nebo jen pro velké firmy?

Mezi naše spokojené klienty patří jak běžní občané, tak i velké, mnohdy i mezinárodní korporace. Jednoduše řečeno, „velikost“ či „důležitost“ klienta pro nás není důležitá, jsme připraveni pomoci každému, kdo z jakéhokoli důvodu nemůže, nebo nechce financovat své soudní nároky ze svého.

Své služby poskytujeme těm, kteří chtějí soudní cestou uplatnit své nároky přesahující 500.000,- Kč nebo 25.000,- €, nebo těm klientům, kteří se chtějí formou mimosoudní domoci svých nároků ve výši přesahující 200.000,- Kč nebo 10.000,- €.

Při tom všem samozřejmě přebíráme finanční riziko případné soudní prohry. Tedy i v případě neúspěchu ve sporu náš klient nenese žádné náklady.