PROCESINVEST Revue – 3/2015 – Editorial

Česko se nechce soudit

gerhard_schwaab_1

Víte to z vlastní zkušenosti – Češi jsou k soudům nedůvěřiví a do vymáhání svých pohledávek se pouští jen velmi neochotně. Toto srovnání vyniká především se situací v některých západoevropských zemích a hlavně s USA. První důvod neochoty vymáhat své pohledávky u soudu je ten, že Češi nemají souzení v povaze a není to v české kultuře příliš obvyklé. Odpusťte, že toto konstatuje člověk, který se v této zemi nenarodil, ale prý je to skutečně tak.

Dalším významným důvodem tohoto stavu je fakt, že Češi příliš nedůvěřují svému soudnictví. V ČR jsme v rámci EU v kritériu důvěry na 6. místě od konce, za námi se umístila jen Litva, Řecko, Bulharsko, Rumunsko a Slovensko. Největší nedůvěra panuje ve věkové kategorii nad 54 let, kde dosahuje téměř 40 procent, zatímco ve věkové kategorii do 26 let nedůvěřuje soudům necelých 10 procent populace. Významnou roli hraje v hodnocení i politické přesvědčení. Voliči pravicových stran jsou k práci soudů shovívavější, naopak voliči inklinující k levici posuzují nezávislost soudů mnohem kritičtěji.

Řadu Čechů odrazuje od soudního řízení i to, že se soud může táhnout měsíce i roky a nemusí dopadnout zdárně. Podle našich průzkumů odrazuje časová náročnost soudního řízení přes 40 procent lidí. Tento argument se objevuje nejčastěji mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi, čísla se také výrazně liší s ohledem na bydliště dotazovaných, obětovat svůj čas mají problém především lidé ve velkých městech.

Bezesporu je však největší překážkou finanční náročnost soudního sporu. A svou roli tu hraje i nejistý výsledek, kdy v případě nepříznivého rozsudku hradí žalující strana i soudní výlohy protistrany. Málokdo přitom dokáže otevřeně přiznat, že na soud nemá dostatek finančních prostředků. V anonymním průzkumu však 53 procent respondentů přiznalo, že je od soudního řízení odradila právě finanční náročnost. Češi se proto raději vzdají a nesoudí se. A mohou za to – jak vidíme – většinou nepodložené obavy a finanční překážky.

Proti obavám je nutné bojovat lepším poskytováním informací. V České republice už dávno existují stejné možnosti, jako mají lidé na západ od našich hranic. Soudnictví funguje na evropské úrovni, a finance už také nejsou problémem. Bohužel však pouhých 11 procent populace ví o možnosti financování soudního řízení třetí stranou. Vzhledem k tomu, že vzorek byl tvořen především podnikateli a pracovníky na vysokých firemních postech, je to v tak důležité cílové skupině opravdu slabé povědomí.

Jak již dávno víte, společnost Procesinvest vynakládá hodně času i energie na zvyšování povědomí o možnostech soudit se bez finančních obav a rizik. Dalším zdrojem informací, které pomohou člověku či firmě stát se klienty českého soudnictví, jsou dobří advokáti. Od nich totiž může vzejít úvodní informace o možnostech financování soudních sporů. Od nich se může klient dozvědět, že v případě neúspěchu u soudu nese i další náklady třetí strana, tedy my, nikoli soudící se klient.

Možná by stála za větší úsilí nás všech intenzivnější informační snaha. Snaha o kultivaci trhu. Cílem by mělo být povědomí, že soudnictví funguje dobře a že není třeba vzdávat se vlastních práv. Finance a obavy z neúspěchu nesmějí být překážkou. Pro naše klienty, ani pro nás. Stojíme totiž na stejné straně.

Hodně zdaru přeje

Gerhard Martin Schwaab

Předseda představenstva PROCESINVEST, a.s.