PROCESINVEST Revue – 3/2015 – Na návštěvě

Ctihodné studentstvo právnické.

PI fotoVlastně to tenkrát začalo úplně opačně, na první návštěvu jsme pozvali my je. Nechtěli jsme se totiž plést pod nohy davům studentek a studentů, kterých byly uprostřed zkouškového období plné chodby. Sídlo mají totiž na právnické. Další schůzka už ale proběhne u nich, to jsme si před prázdninami slíbili. A sliby se mají plnit, to vědí budoucí právníci, advokáti a soudci už nyní velmi dobře.

Spolek českých právníků Všehrd je nejstarším českým právnickým spolkem v České republice a řadí se mezi nejstarší spolky u nás obecně. Sdružení je to čistě studentské, většinu jeho členů a také jeho vedení tvoří studenti Právnické fakulty UK v Praze. Mezi čestné členy patří ale i ti dávno odrostlí školním posluchárnám, například Prof. Václav Klaus, bývalý prezident ČR, nebo Prof. Roger Scruton, anglický politolog a další významné osobnosti právnického a společenského života vůbec.

Myšlenka založit Všehrd je hodně dávná, datuje se od dob, kdy v českých zemích zavládlo uvolnění po pádu Bachova absolutismu. Tehdy svitla naděje také v řadách studentů Právnické fakulty v Praze. Myšlenka založení spolku Všehrd se zrodila z touhy po vzdělání v rodném jazyce, kterého se tenkrát českým studentům práv nedostávalo. 21. ledna 1868 byla do místnosti Akademického čtenářského spolku svolána schůze právníků, na níž byly předloženy první stanovy spolku. Ustavující valná hromada se uskutečnila 6. května 1868. Tohle je sice už minulost, ale členové spolku Všehrd jsou na svou téměř stopadesátiletou tradici náležitě hrdí.

Naším průvodcem po historii i současnosti sdružení se stal Daniel Hrčka, který studuje pátý ročník práva na Právnické fakultě UK v Praze. V současnosti je členem správního výboru spolku Všehrd pro publikační činnost. V této funkci se stará o provoz online právnického časopisu, vydává tištěný bulletin a ve spolupráci s fakultou i výuková skripta. Dále spadají pod jeho gesci záležitosti spojené s tzv. moot courty. Všehrd poskytuje každému studentovi možnost vlastní seberealizace a umožní více proniknout do každodenního dění nejen na fakultě, ale i na celé univerzitě. Na své působení ve vedení Všehrdu je Daniel Hrčka oprávněně pyšný. „Během svého zahraničního pobytu na Bucerius Law School v Hamburku jsem poznal fungování mnoha studentských spolků či organizací zaměřených na různé sekce veřejného života, avšak žádná neměla tak široký záběr jako Všehrd.“

Spolek byl pojmenován na počest Viktorina Kornela ze Všehrd, českého právníka a spisovatele působícího na přelomu 15. a 16. století, který se v roce 1484 stal i děkanem pražské univerzity a je považován za zakladatele českého národního humanismu. Na těchto tradicích se spolek snaží stavět i po svém obnovení v roce 1990.

Mezi hlavní aktivity spolku patří zejména pořádání přednášek a dalších vzdělávacích akcí. Významnou snahou je poskytnout všem studentům – tedy nejen členům – platformu, na které by mohli stavět svoje projekty. Spolek se snaží poskytnout znalosti a kontakty a pomoc s realizací těchto nápadů. A protože student je, jak známo, bytost společenská, angažuje se Všehrd také při realizaci různých studentských party, sportovních dnů či tradiční Mikulášské besídky se svařeným vínem. Hvězdným bodem společenských aktivit je pak pořádání Reprezentačního plesu Právnické fakulty UK a Spolku českých právníků Všehrd. Spolek také vydává internetový časopis Všehrd on-line s vlastním ISSN a je také zřizovatelem nadačního Randova fondu, který finančně podporuje sociálně slabší studenty při jejich studiu na PFUK.

Naši přátelé ze studentského spolku Všehrd se zkrátka nechtějí a neumějí nudit. Tradiční morální hodnoty jim, zdá se, nejsou cizí a péče o odborný rozvoj pro ně není jen studentské klišé. A také se zdá, že tam, kde u zrodu nějaké organizace stály silné osobnosti, přitahuje jejich odkaz zodpovědné a dobré lidi. O to víc je nám ctí, že můžeme být partnery a přáteli těch, kteří budou určovat právní stav a řád v téhle zemi v následujících desetiletích.

Moot court
Etymologický původ sousloví moot court pochází ze Skandinávie, odkud mooting taktéž odvozuje své kořeny. Moot v překladu znamená setkání. Soudobý význam moot courty získaly v 16. století jako interní přípravné tréninky v rámci britských advokátních asociací, které sloužily ke zdokonalení studentů práv v advokátních dovednostech. V rámci přípravy k povolání jim byl přidělen fiktivní právní případ, při jehož řešení je trenovali zkušenější advokáti nebo soudci. Tímto způsobem, bez nebezpečí poškození zájmu skutečného klienta, získávali studenti práv nezbytné zkušenosti pro výkon advokátní praxe.