ProcesPartner Revue – 1/2016 – Jak to vidí

Co byste popřáli do roku 2016 českému soudnictví a také lidem, kteří se rozmýšlejí, jestli se soudit o svá práva, či ne?

Mgr. Jan Spour_smallPřeji Všem do nového roku 2016 jen to nejlepší, především, aby se každý z nás mohl radovat ze života, což determinuje úspěch, spokojenost a zdraví. Českému soudnictví bych popřál zefektivnění a zrychlení procesů. Těm, kdo rozmýšlejí, zda budou vymáhat svá práva, bych doporučil, aby se neostýchali domoci se své pohledávky.  V českém prostředí se zavedlo za zcela přirozené platit závazky po splatnosti nebo je neplatit vůbec. Proto je nutné, abychom se všichni pokusili o změnu stavu a naučili dlužníky morálce a úctě ke druhým. Jenom v takovém případě se nám podaří naplnit výše uvedené přání.

Mgr. Jan Spour, manažer, Business Institut EDU a.s.

 

 

 

Ing. Marie Savara_smallJako člověk, který je odborníkem na marketing, bych jim přála, aby se o české justici mluvilo jen v pozitivním slova smyslu. Aby se slogan „Spravedlnost je slepá“ říkal co nejméně.

A zákazníkům soudů bych přála, aby, pokud se rozhodnout využít těchto služeb, odcházeli ze soudní síně vždy s pokorou, že spravedlnosti bylo učiněno za dost.

Ing. Marie Savara, ředitelka marketingu, Vysoká škola obchodní, Praha

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Procházková_smallČeskému soudnictví popřeji do roku 2016 co největší možné sjednocení v soudní praxi tak, aby vznikla větší právní jistota a předvídatelnost výsledku soudního rozhodnutí a zároveň s tím i praktické prosazení systémového programu Emancipace soudnictví.

Lidem, kteří stojí před rozhodnutím soudit se či nikoliv, přeji především velké odhodlání – možná až zdravé naštvání, pevné nervy a zodpovědného advokáta. Ze zkušenosti vím, že mnozí se soudů velmi často tak obávají, že se nakonec rozhodnou nesoudit, přestože jsou v právu. My to sice můžeme pochopit, ale protistrana se to bohužel rychle naučí zneužívat.

Mgr. Kateřina Procházková, PR Director, Agentura Ad Notam s r. o.

 

SONY DSCNašemu soudnictví bych přál, aby se mu podařilo vrátit k podstatě svého poslání. Aby smysl věci měl vždy přednost, před slepým dodržováním litery, která nikdy nemůže postihnout konkrétní skutečnost. Aby bylo víc lidí, kteří věří ve smysl toho, co dělají a aby ve své práci nacházeli hlubokou radost. Těm, co se snaží hledat spravedlnost, pak hodně sil a trpělivosti a víry, že i přes současný stav našeho soudnictví existuje naděje na dosažení spravedlnosti.

Ing. arch. Tomáš Hladík, ARCH ATELIER HLADÍK