ProcesPartner Revue – 1/2016 – Medailonek

Mgr. et Bc. Alena Drtinová

Alena Drtinová

Rok narození: 1968

Bydliště: Praha

  • Absolventka Univerzity Karlovy, fakulta Sociálních věd a publicistiky
  • Absolventka VŠMIEP, fakulta Právo v podnikání
  • Zakládající členka Komory Public Relations, členka dozorčí rady Komory PR

Celý svůj profesní život píše. Bezmála deset let v tištěných médiích, od Svobodného slova po Lidové noviny. A bezmála dvacet let v PR agenturách, od roku 2000 až do toho času pod značkou Privilege PR. Psala pro Lidovky o posledním finále Martiny Navrátilové na wimbledonské trávě. Spřádala písmena do vět také o sekačkách na trávu, když si to klient přál. Psala o rekonstrukci Obecního domu, jedné z nejznámějších secesních staveb v Praze. A šplhala také po lešení panelového domu, aby mohla vytvořit článek o inovovaném zateplovacím systému. Inu klient tomu tak chtěl. Vlastně se to dá shrnout: celý život píše, a proto se celý život učí a poznává něco nového.

A přitom to mohlo být všechno docela jinak. Díky vystudovanému oboru Právo v podnikání na katedře práva Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva v Praze (dnešní Vysoká škola podnikání a práva) mohla pověsit původní profesi píáristky na hřebík a věnovat se paragrafům…

Co jste z oblasti práva vystudovala a proč jste si vůbec vybrala právní studium?

V podstatě mám základní právní povědomí, vystudovala jsem bakalářský program na soukromé VŠMIEP se zaměřením na právo v podnikání. Rozhodla jsem se tak ve svých čtyřiceti letech, abych si doplnila vzdělání. Jinak jsem absolventkou fakulty sociálních věd a publicistiky na Univerzitě Karlově, s mnohaletou novinářskou praxí např. v Lidových novinách. Posledních patnáct let se pak věnuji PR komunikaci ve své agentuře Privilege PR pro klienty z různých oblastí. Práva mě lákala už dříve, osobně se totiž domnívám, že základy práva by se měly vyučovat už na každé střední škole, jedná se o velmi praktické vzdělání pro život.

Hodilo se Vám někdy v praxi PR Vaše právnické vzdělání? A jestli ano, tak v čem?

Právní povědomí se mi hodí neustále, např. při uzavírání smluv s klienty či dodavateli. Jako jednatelka společnosti také řeším otázky z finančního, daňového práva a pracovního práva. No a v branži Public Relations je časté i řešení otázek z oblasti autorského práva.

Co je vůbec potřeba pro to, aby byl člověk úspěšný v PR, či obecně v marketingové komunikaci?

Určitě se hodí novinářská praxe. Ne proto, aby si člověk vytvořil kontakty s novináři, ale aby se naučil psát, analyzovat informace, formulovat myšlenky a uměl doslova vystavět kvalitní text, např. tiskovou zprávu. Nejde jen o to zaujmout čtenáře titulkem, ale také přimět jej, aby se do textu začetl. Navíc už v prvním odstavci je nutné umět sdělit čtenářům vše podstatné, lidé dnes nemají čas číst dlouhé marketingové texty… Kromě dokonalé češtiny a stylistiky by pak měl PR konzultant být i trochu psychologem, aby byl schopen vžít se do role a uvažování spotřebitele a také aby dokázal klientovi poradit, zda dané téma vůbec komunikovat. A pokud ano, tak jakým způsobem téma zpracovat a prezentovat, aby zákazníka oslovilo a přesvědčilo k požadovanému chování, např. k nákupu. 

Jak může PR pomoci např. advokátní kanceláři? Má PR jako „vztahy s veřejností“ pro takto specifickou podnikatelskou oblast smysl?

I advokátní kancelář si potřebuje budovat dobré jméno, resp. dát o sobě své cílové skupině vědět, i advokátní kancelář má své služby, které může prezentovat. Určitě je to specifický obor, kdy je třeba mít na paměti zájmy klienta a mlčenlivost advokáta a další specifika oboru. Nicméně získávat a udržovat klienty chceme všichni – PR agentura i advokátní kancelář. A PR je pro tyto účely mimořádně skvělý nástroj, nebo, chcete-li, způsob komunikace. Prodává, ale není tak urputný až vlezlý jako běžná reklama. PR má za sebou dlouhou minulost, ale ještě delší budoucnost, vsaďte se.

Kdybyste se rozhodovala o dalším studiu právních oborů, jaký směr či typ studia by to byl?

Až se budu rozhodovat o dalším právním studiu, myslím, že to vyhraje občanské právo, to v běžném životě potřebujeme všichni nejvíc.

 Jaké máte PR a právnické plány do budoucna?

Velmi mě láká mediace, která v sobě kloubí právě komunikaci a právo. A výsledkem mediace může být dohoda, kompromis, tedy alespoň částečná spokojenost obou stran sporu, a ne jen demonstrace síly, kdy je třeba rozhodnuto podle práva, ale ke spravedlnosti a realitě to má daleko.     

Co byste popřála českým a slovenských advokátům do roku 2016?

Rozumné, empatické a pečlivé soudce, poctivé a neúplatné soudní znalce a slušné advokáty protistrany, kteří hovoří a jednají čestně, mnohem čestněji než jejich klienti.