ProcesPartner Revue – 1/2016 – Zajímáte se

Poradna

Chápu, že služby Vaší společnosti mohou být prospěšné např. firmě, která nemá aktuálně dostatek disponibilních finančních prostředků pro platbu nákladů spojených se soudním vymáháním svého nároku, ale v čem můžete být prospěšní mně, člověku s vlastní, dobře zavedenou advokátní praxí?

Vážený pane doktore, děkuji Vám za Vaši otázku a blahopřeji k profesnímu úspěchu. I naše společnost se soustředí zejména na větší a zavedené podnikatelské subjekty, pro jejichž pohledávky disponuje dostatečným kapitálovým zajištěním. Jsme rádi, když se na náš obrátí i klienti s drobnějšími pohledávkami, avšak náklady spojené s řešením drobných pohledávek nám ne vždy umožní nabídnout jim takové spektrum služeb, které bychom si jinak přáli.

Pro někoho je financování soudních řízení poslední šancí na záchranu, pro Vaše klienty by to mohla být forma outsourcingu pro jejich pohledávky, stejně jako Vaše advokátní kancelář či společnost Vašeho klienta outsorcuje jiné činnosti nepředstavující jádro Vašeho podnikání. Financování soudních řízení tedy není pouze nabídkou pro ty, kteří náklady na soudní spor nemohou řešit sami, nýbrž i pro ty, kteří to pouze nechtějí činit sami. Třeba proto, že se sami raději věnují např. informačním technologiím či jinému od justiční a finanční problematiky vzdálenějšímu oboru, kde mají co říci. K předpokladům daňové uznatelnosti pohledávek jako výdajů si dovoluji odkázat na § 24 odst. 2 písm. y) Zákona o daních z příjmů. Dále je třeba mít na zřeteli synergický efekt jak ohledně klientů, kteří se obrátí na naši společnost s poptávkou financování, avšak nemají právní zastoupení, tak i ohledně Vašich klientů, kteří od nás získají stanovisko k financování, které mohou dále vyhodnotit. V neposlední řadě je možno využít našich kontaktů a zkušeností s financováním v zemích Evropské unie, kdy předpokládám, že činnosti Vašich klientů se zpravidla nebude omezovat pouze na území České republiky.

Rád bych se s Vámi poradil ohledně svého připravovaného soudního sporu – jde o dost velkou finanční částku a já bych rád znal nějaké věci kolem, ještě nikdy jsem se o nic nesoudil, až nyní. Mohu si nejprve objednat Vaše konzultační služby a teprve na jejich základě pak Vaše služby financování soudního sporu?

Jistě! Ve Vašem případě by asi bylo nejjednodušší si telefonicky nebo emailem sjednat osobní schůzku s námi, rádi Vám zodpovíme Vaše otázky. V ideálním případě si již, prosím, připravte kopie podkladů k Vašemu nároku, aby bylo možno jít přímo „k věci“. Vaši právní věc s Vámi naši pracovníci proberou a vysvětlí Vám možnosti a postup při financování případného soudního řízení. Otázky právní jsou řešeny se spolupracujícími advokáty. Budeme určitě rádi, pokud již spolupracujete s nějakou advokátkou či advokátem, když je přizvete na jednání s naší společností. Oni jsou o Vaší právní věci zpravidla nejlépe informováni a jejich případné dotazy tak mohou jít již přímo k podstatě problému. Těšíme se na budoucí spolupráci s nimi při zastupování Vaší kauzy před soudem. Pokud jste dosud s advokátkou či advokátem ve Vaší věci nebyl v kontaktu, rádi Vám představíme advokáty spolupracující s naší společností…