ProcesPartner

společnost, která je na českém a slovenském trhu se svou unikátní službou jediná svého druhu 

ProcesPartner je specializovaná právní a finanční organizace, která poskytuje své služby všem, kteří se chtějí domoci svého práva na spravedlnost soudní cestou. Jim poskytuje služby převzetí nákladů soudních sporů, vyhodnocování pravděpodobnosti úspěchu v soudním řízení a poradenství při domáhání se práv občanů, firem a institucí.

Základním posláním společnosti ProcesPartner je pomáhat všem –  právnickým osobám i  občanům –  domoci se jejich práv právní cestou, a to díky financování nákladů soudních, rozhodčích či správních řízení, ve kterých jsou prosazovány nároky spočívající ve finančním nebo jiném penězi ocenitelném plnění. ProcesPartner nastupuje v případech, při nichž potencionální žalobce není z různých důvodů schopen nebo ochoten hradit náklady řízení a musel by se tedy z finančních důvodů svého oprávněného nároku vzdát. ProcesPartner tedy často může být jednou z posledních šancí klientova práva na spravedlnost.

Pro mnohé naše zákazníky je těžké si představit, jak vlastně naše společnost funguje. Pojďme si to vysvětlit.

ProcesPartner jako „právní banka“?

ProcesPartner pomáhá občanům a firmám při vedení jejich soudních sporů tím, že za ně hradí náklady spojené s vymáháním jejich práva soudní cestou. Lidově řečeno, ProcesPartner zainvestuje své finanční prostředky proto, abyste se mohli soudit o svá práva a nemuseli soudní výlohy a další náklady hradit se svého. Úhrada nákladů není úvěrem ani půjčkou, tímto financováním nevznikají našim klientům žádné finanční závazky. ProcesPartner přebírá i riziko dalších nákladů vaší případné prohry. Prohrajete-li soudní spor, ztraceny jsou naše, nikoli Vaše finanční prostředky.

ProcesPartner jako „agentura pro financování soudních sporů“?

ProcesPartner je finančně-právní organizace, která pomáhá klientům domoci se práva soudní cestou dvěma způsoby: financemi a právními znalostmi. Přirozenou součástí našich služeb je totiž vyhodnocování šancí na úspěch u soudu. Lidově řečeno, když vám ProcesPartner řekne, že do toho nejde, tak to znamená, že podle názoru jejich expertů buď nemáte šanci spor vyhrát, nebo vám žalovaná strana stejně nezaplatí. Ale když vám řeknou, že náklady řízení za Vás uhradí, šance existuje a není malá.

ProcesPartner jako „sponzor práva na spravedlnost“?

ProcesPartner pomáhá svým klientům dosáhnout spravedlnosti soudní cestou, nepřebírá ale jejich spor a jeho vyřešení. ProcesPartner se zaměřuje na dodání finančních prostředků a právního know-how, pomoc při hledání vhodného advokáta, nastavení směru a vedení sporu… Je toho zkrátka víc, než si myslíte.

ProcesPartner jako „expertní právní kancelář“?

Jsme právníci, kteří disponují – kromě mezinárodního finančního zázemí – především vynikající znalostí jak českého práva, tak i legislativy EU. Významnou přidanou hodnotou naší činnosti je také komplexní péče o zákazníka – od rady, vyhodnocení úspěšnosti, přes úhradu nákladů až po převzetí rizika soudní prohry. Zákazník tak v podstatě nemá co ztratit.