Reference

Společnost ProcesPartner vstoupila na český trh v roce 2000 (tehdy ještě pod původním jménem), svou činnost zahájila o rok později, má tedy na českém trhu již téměř dvacetiletou historii. Desítky vyhraných soudních sporů, stejně jako reputace „ochránce a partnera“, profilují ProcesPartner směrem k jedinečné kombinaci „financovatel-právník-rádce“.

V posledních 10 letech naší činnosti jsme na českém trhu financovali:

Z celkového počtu sporů

  • 30% sporů vedených velkými i mezinárodními korporacemi
  • 40% sporů vedených malými a středními firmami
  • 30%  sporů vedených občany/fyzickými osobami

Dle hodnoty sporů

  • 20% sporů va výši nad 10 mil.Kč
  • 40% sporů ve výši 1,5 – 10 mil. Kč
  • 40% sporů ve výši 0,7 – 1,5 mil. Kč

My se sice naštěstí příliš nesoudíme a také disponujeme dostatečnými finančními zdroji. Ale náklady na soudní řízení mohou být vysoké a pro menší firmu Vaše služba skutečně smysl může mít smysl.

Ing. Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno

Jsem spíše zdrženlivý, pokud jde o zápal soudit se. Vyřídit spor smírně a mimo soud ušetří čas, energii i náklady. Nehledě k tomu, že dohoda o sporné záležitosti je výsledkem, kterého strany dosáhnou samy, z vlastní vůle, zatímco výrok soudního rozhodnutí jim vnutí vnější síla. Ale rozumím dobře tomu, že někdy naopak stojí za to jít před soud s plným nasazením, pokud se druhá strana není schopna nebo ochotna dohodnout a pokud předmět sporu stojí za to, abychom do něho svůj čas, energii a náklady investovali. Se službami, jaké nabízí Procesinvest, nemám zkušenost – ani vlastní ani zprostředkovanou. Ale myslím, že jde o rozumnou nabídku služby, která má na trhu své místo a jistě si nachází i zákazníky.

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, autor nového Občanského zákoníku, profesor Právnické fakulty UK

Zdá se, že Vaše služby jsou na českém a slovenském trhu skutečně unikátní a že tedy nemají žádnou konkurenci. Je skvělé, že domoci se svých práv je možné pro každého bez rozdílu majetku či finanční hotovosti. V takovém případě je právo – alespoň doufám – skutečně pro každého.

Mgr. Leoš Bárta, zakladatel projektu MarketingMarket.cz, VŠ pedagog

Když jsem na internetu objevil webové stránky firmy ProcesPartner, měl jsem jisté obavy, hlavně z toho, kolik mě jejich služby budou stát. Když mi ale jejich právníci vysvětlili, že na proces poskytnou své prostředky a svou odměnu si vezmou až z vysouzené částky, už jsem neváhal. Odborníci posoudili naše šance a dokonce mi i naznačili jak najít toho pravého advokáta. Tím jsem měl o starost méně. Nakonec jsme vyhráli, já získal zpět své peníze a ProcesPartner z nich obdržel dohodnutou část. Bez nich bych se nesoudil, to jsem si jistý…

Novotný, živnostník – OSVČ, Zlín

Chtěla jsem s pomocí firmy ProcesPartner a jeho převzetím nákladů mého sporu získat zpět své peníze. Soudní cestou, legálně, tak jak se má. Když hned v úvodu prověřili mou kauzu a náklady řízení zaplatili, řekla jsem si: tohle se asi povede. A opravdu, spor jsem se svým právníkem vyhrála! Oni to v ProcesPartneru opravdu pečlivě prověřují, vždyť do toho dávají své vlastní peníze…

Zdeňka Krátká, jednatelka společnosti s ručením omezeným, Plzeň

Já na tyhle sliby „poradíme-posloužíme“ nikdy moc nedal. A to učím marketing! Ale pravdou je, že lidé z ProcesPartner svůj slib dodrželi. Když jsme můj problém společně zvažovali, vyptával jsem se na to či ono, oni ochotně vysvětlovali a odpovídali.  Dostal jsem od zkušených právníků dost informací, a já se na jejich základě rozhodl, že do sporu, který je nemožné vyhrát, k soudu nepůjdu. Vzdal jsem to.  A právě proto je tahle jejich služba tak cenná. To, co má v současnosti největší hodnotu, jsou informace. Takže díky.

Mgr. Zdeněk Pavel, Praha