PROCESINVEST Revue – 1/2015 – Na návštěvě

Slovensko sa súdi

Keď sa chcete domôcť svojich práv na území Slovenskej republiky, máte niekoľko možností. Od obyčajného “nechať to plávať a nesúdiť sa” až po oveľa múdrejšie rozhodnutia domôcť sa svojho nároku s pomocou spoločnosti Procesinvest. Tá má na Slovensku svoje úspešné zastúpenie už od začiatku svojho pôsobenia v strednej Európe. Od roku 2006 vedie slovenské zastúpenie spoločnosti Procesinvest Ing. Vladimír Brunčák, a práve k nemu sme sa vydali na prvú zahraničnú návštevu.

Viete, že…
Najvyššia hodnota predloženého a následne financovaného sporu bola 3,2 milióna Eur?
Ostatné schválené a financované súdne spory sa pohybovali v rozpätí 20 000 a 800 000 Eur?

Schôdzku sme si dohodli po telefóne s podmienkou, že nás sám šéf vezme niekde na skutočne dobré halušky. Keď sme došli do centrály, ktorá “čuduj sa svete”,  nesídli v centre Bratislavy,  ale v Dolnom Kubíne,  privítal nás Ing. Vladimír Brunčák s uistením, že “Slovensko sa súdi”.

“Slovensko je právny štát, ale domôcť sa práva je často behom na dlhú trať. O tom vy v Čechách takisto niečo viete, však?” usmieva sa, keď nám jeho ľudia prinášajú kávu a malé občerstvenie. Moje očakávania z domácej pálenky sa rozplynuli.

“Všade je to rovnaké. K tomu, aby sa človek mohol súdiť o svoje práva potrebuje čas a ten stojí peniaze” pokračuje Vladimír Brunčák.  “ Všetko, aj ten najdokonalejší právny systém stojí v konečnom dôsledku na ľuďoch. A ľudia sú múdri, priemerní a bohužiaľ takisto hlúpi a zlí a všetko to ešte môže stáť na výsledku tzv. vyššej moci. Na Slovensku existuje veľa prípadov, keď v identických kauzách končí súd rozdielnymi rozhodnutiami a rozsudkami. Je dobre, že si toto ľudia aj firmy začínajú uvedomovať. Možno práve preto sa z roka na rok zvyšuje počet prípadov, ktoré hodnotíme a financujeme, prípadov, kedy môžeme pomôcť.”

Nedá mi to nespýtať sa na slovenskú advokáciu. “U nás je na počet obyvateľov až príliš veľa advokátov. Zďaleka nie všetci  sa tak môžu starať o solventnú  klientelu.  Pri naháňaní sa za bohatými klientmi a veľkými súdnymi spormi robia mnohí  z nich všeličo, a o malé veci sa nechcú starať. A to je často dôvodom rozhodnutia nesúdiť sa. Veľmi často klient  ani nevie, že tu sme a aké služby poskytujeme,  čo je preň určite škoda.”

Len na ujasnenie, na území Slovenskej republiky je možné využiť  všetky tri poskytované služby spoločnosti Procesinvest. Takisto ako v Čechách ide o preverovanie šancí na výhru súdneho sporu, financovanie súdneho sporu a tiež aj o pomoc a poradenstvo. Tieto služby môžu využívať ako občania Slovenskej republiky, tak aj ľudia a firmy z ČR, ktoré majú na území Slovenska nejaký spor či pohľadávku.

DSC_5581Ing. Vladimír Brunčák

Vyštudoval vysokú školu v Žiline, prešiel niekoľkými technicko- or-ganizačnými funkciami. Od roku 1996 samostatne podniká. Od roku 2006 riadi slovenskú pobočky Procesinvest. Počas jeho pôsobenia firma úspešne zafinancovala viac než 190 súdnych sporov. Životné motto: ,,Keď môžeš pomôž.  Keď nevieš, tak sa to nauč.”

Akí vlastne sú slovenskí klienti, ako premýšľajú o práve a zákonoch? Vladimír Brunčák ma uisťuje, že špecifík je veľa. “My Slováci sme veľmi dôverčiví ľudia, mnohí z nás ľahko podľahnú sľubom,  hlavne tým marketingovým. Zároveň máme svoju – často zbytočne veľkú hrdosť, ktorá nám nedovoľuje  postaviť sa na odpor nespravodlivosti. Veľakrát radšej oželieme finančnú stratu, než by sme sa o ňu išli súdiť. Úprimne povedané, je v nás kdesi  zakotvený istý odstup od súdov a ľudí z advokácie. Máme zažitú predstavu, že služby advokáta stoja oveľa viac, než si budeme môcť  dovoliť. Takisto sú v nás zakorenené rady “múdrych“,  ktorí  tvrdia, že súdiť sa nemá cenu, pretože to aj tak prehráme.  Pomaly sa to mení k lepšiemu, modernejšiemu vnímaniu, ale stále máme pred sebou ešte poriadny kus cesty”, takisto ako pred nami.

Dojedáme halušky s bryndzou, slaninou a cibuľkou, dopíjame žinčicu a hurá smerom cez Žilinu, Trenčín a Brno späť do Prahy.  Dohodli sme sa, že nabudúce zostaneme dlhšie, možno aj na noc.  Na rozprávanie aj na pitie toho bude dosť. Zatiaľ dovi.